sreda, 20. avgust 2014

ODMEVI IZ BAZENA #2 OTVORITEV RAZSTAVE

VABLJENI NA OTVORITEV FOTOGRAFSKE RAZSTAVE IN VIDEA, v soboto 23.8.2014 ob 20.uri pod vrhniški bazen!Ob enem boste videli prostor pod bazenom, ki je "ekskluziven" v razpokah časa, kot to prikazujejo tudi fotografije.

Sodelujoči akterji na dogodku so bili: 
Glasbeniki / Andrej Fon, Samo Kutin, Jošt Drašler, Vid Drašler, Marko Jenič, Marko Karlovčec
Pevci / Blaž Tomšič, Janez Drašler, Aleš Kovač, Klemen Šiberl
Performerka / Katjuša Kovačič
Slikarji / Bojan Mavsar, Vasja Stojanovski, Drago Leskovar
Pesnik / Dejan Koban

Nekaj utrinkov:
Fotografije so analogne dvojne ekspozicije, zadnje tri enojna ekspozicija.

Osebni dodatek:


Odplaknila preteklost
izlila spomine
ničesar več v meni
kar prepevalo bi

odplaknile pesmi
slike in risbe
ničesar več v meni
kar videlo bi

odplaknile besede
lirike in lire
ničesav v meni
kar slišalo bi

zdaj potok je tisti
ki prepeva v gladini
ki suši moje žalostne dni.


Rada


PAVLE MRAK
USTVARJALNO SODELOVANJE


Fotografije Rade Kikelj Drašler so nastale na dogodku ODMEVI IZ BAZENA 2014 in beležijo na avtorski način večplastno dogajanje v bazenu. V desetletje zapuščenem bazenu se različne zgodbe izvajalcev zlivajo v sočasno dogajanje. Fotografije ne dokumentirajo dogodka ampak so avtorski odziv na dogajanje. V ujetosti mrtvega prostora se srečajo različni izvajalci in istočasno oblikujejo dogodek. Likovniki oživljajo zapuščene stene bazena pod niveleto ploščade na kateri je nekoč vrelo kopalcev. Bazen brez volumna vode na katere površini se kopajo oblaki, je praznina, katero napolnijo izvajalci vsaj v času dogodka. Po umazani betonski ploskvi dna bazena poplesava v modro opravljena plesalka ujeta v prostor sveta – bazena. Godci improvizirajo na svojih glasbilih v iskanju nekih davnih odmevov, iz nekih drugih časov in prostorov so pevci, to ni koncert, je predvsem pesem nekje med vriskom in jokom, doma stoletja v teh krajih. Pesnik obnavlja svoje stihe v spomin in sled, morda samo v odmev v prostoru zamejenem s stenami bazena.

Rada s svojo fotografijo ne dokumentira dogodka, ampak ustvarjalno gradi svojo izpoved in zgodbo, zamrznjena podoba s statično fotografijo različnih udeležencev, dinamizira z dvojnimi prostori, izseke likovnih kadrov poveže z dinamiko različnih udeležencev. Govori skozi abstraktne izseke, naključna tihožitja, panorame opazovalcev na horizontih bazena, akcijsko slikanje skupine v akciji dogodka. Čas je zabeležen z umiranjem dneva v večer povezan z urami dogodka.

Fotografije imajo dinamiko dogodka prepleteno z likovnostjo zamejene skoraj slikarsko obdelane ploskve. Sestavni del likovnih izpovedi so izvajalci skupaj z ostalimi udeleženci dogodka. Dogodek pridobi zelo zanimivo avtorsko interpretacijo. Fotografija je izkoriščena na nov način, vezan na izkušnje interpretacij v nekih drugih medijih kot sta TV, video ali filmsko kadriranje.

Dogodek pa obenem ostane tudi dokumentarno zabeležen. Aktivnosti na desetletja zapuščenem bazeni opozarjajo tudi na nemoč družbe, njeno socialno neobčutljivost pa obenem na moč vseh tistih iskalcev različnih ustvarjalnih kulturnih dejavnosti. Desetletja opuščeni bazen oživljajo neki novodobni cankarjanski kurenti. Nova mladost roma za lepo Vido umetnosti v iskanju rože čudotvorne.

Škoda, da ni boljših materialnih pogojev za ustreznejšo predstavitev avtoričinega likovnega ciklusa.